Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie - ETAP IV i V”Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta DęblinBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 3A przy ul. 15 P.P. Wilków w DęblinieBurmistrz Miast Dęblin ogłasza pierwsze ustne przetargi ograniczone (licytację)sprzedaży działek oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 1619/3 oraz dz. nr 1619/5, położonych w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 DęblinUtrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta DęblinPrzebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie - ETAP IV i VBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustne przetargi nieograniczone (licytację) sprzedaży lokali użytkowych nr 6, 7 i 8, w budynku usługowym os. Wiślana 33 w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej ul. Balonnej w DęblinieBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 549/3 o pow. 1,7937 ha, 556/3 o pow. 0,0787 ha i 632/5 o pow. 3,3129 ha, położonych w Dęblinie przy ul. Stawskiej oraz w sprawie poUsługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP II”Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP IIUsługa Nadzoru Inwestorskiego nad wymianą oświetlenia ulicznego i parkowego w Mieście Dęblin w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia budynku Przedszkola Specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Specjalnym w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek oznaczonych nr 549/3 o pow. 1,7937ha, nr 556/3 o pow. 0,0787 ha i nr 632/5 o pow. 3,3129 ha położonych w Dęblinie przy ul. Stawskiej na cele związane z działalnoścBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2630/2 położonej w Dęblinie przy ul. SkarżyńskiegoOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zBudowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP IBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4264 położonej w Dęblinie przy ul. Podwale

Strona oglądana: 60645 razy.